vineri, 26 iunie 2009

TE IUBIM , NATURĂ !

Suntem alături de mediu!
Dorim să ne bucuram de tot ce este mai frumos pe această lume. De aceea am pornit într-o drumeţie scurtă, lângă oraşul nostru. Frumuseţea din jur, umbrită de existenţa depozitului de cărbune , ne-a cerut s-o ajutăm, să scape de uriaşul negru asezat la doi paşi de oraşul nostru.
Pentru aceasta am scris mesaje către adulţi şi am pus marcaje prin care îi rugăm să protejeze mediul.
Faceţi şi voi ca noi!
Poate aşa vom reuşi să îndepărtăm poluarea!

WE LOVE YOU , NATURE !
We are near by the environment!
We’d like to enjoy everything is beautifull on this world. This is why we started on a shorten travel near by our town. The beauty around it, shadowed by the existence of the coal storage, asked us to help her to escape from the black giant seated at two steps from our town.
This is the reason why we wrote messages to the adults and we put signs to ask them to protect the environment.
Do as we do!
Maybe like this we’ll manage to move away the pollution!